EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Prioritetai

 

Pirmosios kadencijos metu įsipareigojau Lietuvos piliečiams siekti trijų pagrindinių tikslų: laisvo žmogaus, atviros visuomenės, stiprios valstybės. Tuomet daugiausia dėmesio ir pastangų skyriau strateginiam tikslui - Lietuvos valstybės įsijungimui į šiuolaikinį Vakarų pasaulį. Šiandien Lietuva jau yra NATO ir Europos Sąjungos narė. Todėl keliu naujus tikslus - sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose, garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

Europietiškos gerovės pagrindas - klestinti, konkurencinga ir atvira šalies ekonomika. Lietuvos ekonomikos sėkmė priklausys nuo išsilavinusių ir konkuruoti pasirengusių Lietuvos žmonių darbo, efektyviai ir tikslingai panaudojamų biudžeto ir Europos Sąjungos pinigų, mažėjančių mokesčių, atsakingai ir efektyviai dirbančių valdžios įstaigų. Tai užtikrins nuolat didėjančius atlyginimus ir pensijas, žmonių pasitikėjimą savimi bei tikrumą dėl savo ir savo vaikų ateities.

Kuriant gerovę būtina daugiau dėmesio skirti kiekvienam Lietuvos žmogui: skatinti jo kūrybingumą, verslumą, norą dirbti ir uždirbti. Europos Sąjungoje atsiveria plačios legalaus darbo galimybės, tačiau reikia padaryti viską, kad ir Lietuvoje atsirastų daugiau gerai apmokamų darbo vietų, kad mūsų šalis taptų patraukli ir šiuo metu išvykusiems uždarbiauti į užsienius tėvynainiams. Europietiška gerovė - tai daugiau dėmesio tiems, kurie stokoja darbo, yra prikaustyti prie ligos patalo ar gyvena nepritekliuose. Socialinės rūpybos sistema, pensijų fondai, labdaringa veikla privalo garantuoti, kad nė vienas Lietuvos žmogus, net ir atsidūręs sunkioje padėtyje, neprarastų vilties, nestokotų paramos ir pagalbos.

Negalima pamiršti kaimo žmonių padėties. Kaimo žmonių gerovės kilimas gali ir turi būti susietas su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje. Kaime būtina plėtoti efektyvų prekinį ūkį atsižvelgiant į naujus iššūkius aplinkos apsaugai, skatinti netradicinius verslus, kurti socialines ir kultūros paslaugas. Tai sustiprins kaimo bendruomenes, kels kaimo žmonių gerovę.

Lietuvos žmonių gerovė neatsiejama nuo europietiškos tvarkos įstatymų leidyboje, valstybės valdyme, ekonominėje ir socialinėje sferose. Principingai reikalausiu asmeninės kiekvieno valstybės pareigūno atsakomybės už aplaidumą ir piktnaudžiavimą. Turime užtikrinti, kad už mokesčių mokėtojų pinigus, už Europos Sąjungos lėšas būtų statomos ne vilos ir į jas vedantys keliai, o kuriamos darbo vietos.

Europietiška tvarka reiškia ir kiekvieno žmogaus saugumą - namuose, mokykloje, gatvėje. Kova su nusikaltėliais Lietuvoje bus efektyvi tik tada, kai bus deramai aprūpintos teisėsaugos institucijos pradedant nuo eilinio policijos įgaliotinio. Korupciją galime įveikti tik didinant institucijų veiklos skaidrumą, apribojant valdininkų galias savavališkai spręsti, plečiant piliečių teises.

Žvelgdamas į Lietuvos ateitį dideles viltis sieju su jaunimu, kuriam turime sudaryti galimybes įgyti tinkamą išsilavinimą. Būtina taip formuoti švietimo ir studijų programas, kad jaunas žmogus sugebėtų pritaikyti savo žinias ir gebėjimus šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje. Ypač svarbu sudaryti palankias sąlygas, kad mūsų šalyje jauni žmonės galėtų realizuoti savo idėjas ir jaustųsi galintys prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo.Siekdami europinių išsilavinimo standartų kartu turime ugdyti tautiškai apsisprendusią ir savo kultūrą gerai pažįstančią bei gerbiančią asmenybę.

Strateginės svarbos tautos ir valstybės likimui įgyja tautinės savasties ir kultūros puoselėjimas. Telksiu valdžios ir visuomenės pastangas, kad Lietuva imtųsi aktyvios kultūros plėtros, kryptingo tautos kūrybinių jėgų skatinimo. Tik tokiu būdu sugebėsime išsaugoti ir kurti savo tapatybę atvirame dabarties pasaulyje. Savo kaimynams būsime įdomūs pastangomis praturtinti Europą ir pasaulį unikalia istorine patirtimi, dvasine kultūra, menine kūryba ir nuostabia kalba.

Susitelkę kūrybingam ir vieningam darbui šalies viduje, galėsime tinkamai ir efektyviai spręsti ir tarptautinės politikos klausimus. Užsienio politika nėra tikslas savaime, o tik priemonė didinti žmonių saugumą ir gerovę. Narystė ES ir NATO garantuoja Lietuvos žmonėms gerovę, didesnį saugumą ir platesnes galimybes. Sieksiu, kad Lietuva ir toliau palaikytų gerus santykius su kaimyninėmis ir kitomis valstybėmis.

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos Prezidentas turi būti lygiai teisingas kiekvienam Lietuvos žmogui. Šiandien pirmuoju savo uždaviniu laikyčiau Lietuvos žmonių sutaikymą, jų neskirstymą į miestiečius ir kaimiečius, elitą ir visus likusius. Man brangūs visų tautybių Lietuvos žmonės, artimos ir jaunimo, ir pensininkų problemos bei rūpesčiai. Kiekvieno žmogaus savitumas, nuomonių įvairovė yra ypač svarbūs, tačiau mūsų visų ateitis reikalauja, kad būtų susitarta ir laikomasi bent pačių pagrindinių gyvenimo principų: negalima abejoti Lietuvos Konstitucija, negalima laisvai interpretuoti įstatymų, kiekvienam privalomų moralės normų ir elementaraus žmogiško padorumo. Visomis išgalėmis sieksiu, kad šie mūsų visuomenės gyvenimo pamatai būtų saugojami ir stiprinam. Šiandien Lietuva turi istorinę galimybę kurti savo pačios ateitį Europoje ir, esu tikras, ji ta galimybe tikrai pasinaudos.

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 31388349

Šiandien apsilankė: 659

Dabar naršo: 93

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media