EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Kalbos

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba priimant Liublino katalikiškojoJono Pauliaus II universiteto Garbės dakataro vardą


2009 m. liepos 1d., Liublinas

Jūsų Ekscelencijos prezidentai,
Jūsų Ekscelencijos Bažnyčios vadovai,
Gerbiamasis Rektoriau,
Ponios ir ponai!


Nuoširdžiai dėkoju už man suteiktą garbę tapti Katalikiškojo Liublino Jono Pauliaus II universiteto bendruomenės nariu. Liublinas - tai simbolinis vardas mūsų šalių istorijoje. Nuo lietuvio Jogailos, tapusio Lenkijos karaliumi, funduotų bizantiškųjų freskų Liublino pilies koplyčioje iki Jono Mateikos paveikslų - daug kas čia liudija bendrą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės kultūrinį ir istorinį palikimą.


Negali nežavėti ir šio Katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto, jo vadovybės ir studentų atkaklumas bei ryžtas, net gūdžiausiais komunizmo laikais, patyrus daugybę represijų ir pažeminimų, išlikti katalikiškosios minties centru ir vienintele užuovėja daugeliui komunistiniame pasaulyje pasmerktų šalies patriotų.


Esu labai sujaudintas, kad tapsiu nariu bendruomenės, su kuria siejamas Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus (Jerzy Matulewicz) vardas, kuriai priklausė Popiežius Jonas Paulius II ir Česlovas Milošas (Czesław Miłosz), Helmutas Kolis (Helmut Kohl) bei daugelis kitų iškilių asmenybių. Priimu šį įvertinimą kaip įpareigojimą tęsti darbus stiprinant Lietuvos ir Lenkijos partnerystę krikščioniškosiomis vertybėmis grįstoje Europoje.


Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra ypatingi. Šiandien minint garbingą datą mūsų bendrame istorijos kelyje - Liublino Unijos 440 metų Jubiliejų, - neišvengiamai čia susitinka dabartis ir praeitis, o žiūrėdamas į Jus, mielas jaunime, tikiu, kad čia šiandien matome ir gražią mūsų valstybių ateitį.

 

Turime pripažinti, kad mūsų bendra praeitis ne visada buvo vien šviesi. Tačiau šiandien jau galime drąsiai didžiuotis, kad, atkūrę Nepriklausomybę, sugebėjome peržengti mus skyrusias praeities nuoskaudas. Nuo Krėvos iki Liublino unijų, nuo „Abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimo", papildžiusio Gegužės 3-iosios Konstituciją, iki lygiai prieš 15 metų pasirašytos Lietuvos ir Lenkijos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties - mes vėl pratęsėme savo istorinę kompromisų ir unikalių strateginių partnerysčių tradiciją.


Mūsų protėviai, kurdami bendrą valstybę, toliaregiškai žiūrėjo į ateitį, mąstė platesnėmis politinėmis kategorijomis nei siauri teritoriniai ar nacionaliniai interesai. Šiandien lietuviai ir lenkai vėl turi daug priežasčių ant bendrų solidarumo ir pasitikėjimo pamatų kurti naujas abipusiai svarbias europietiškas bendrystes - „unijas". Rytų partnerystė, Europos Sąjungos bendroji energetikos politika, Lietuvą ir Lenkiją jungiantis energijos tiltas, nauja bendra atominė elektrinė, europietiški keliai ir geležinkeliai - tai mūsų strateginės užduotys ir tolesnio Europos vienijimosi projektai.

 

Džiaugiuosi, kad pastaruoju metu pavyko suaktyvinti mūsų šalių jaunimo bendradarbiavimą, buvo įkurtas jaunimo mainų fondas. Todėl, kalbėdamas akademinėje aplinkoje ir matydamas čia susirinkusius profesorius bei studentus, turiu daug vilties, kad mūsų ateities santykius ir toliau lems tarpusavyje bendraujančių ir bendradarbiaujančių žmonių darbai ir kūryba.


Gerbiamieji profesoriai, mielas jaunime,


Kviečiu Lietuvos ir Lenkijos mokslininkus, intelektualus ir visuomenininkus dar aktyviau ieškoti sąlyčio taškų. Tikiu, kad atgimusi Lietuvos ir Lenkijos bendra atmintis, lenkų ir lietuvių bendras istorinis ir kultūrinis paveldas turi tapti svarbia terpe mūsų naujiems bendriems darbams, o ne kliūtimi mūsų vienybei.


Šiandien mūsų vienybei taip pat trūksta, kad Lietuvos lenkai ir Lenkijos lietuviai keistų ir plėstų savo nacionalinio tapatumo ribas. Jie turi tapti grandine, kuri jungtų senosios Abiejų Tautų Respublikos kultūros palikimą su mūsų valstybių dabartimi ir ateitimi. Turime būti verti savo bendros praeities, savo didžiųjų protėvių vertybių ir idealų.


Tikiu, kad šiame Universitete bręsta tvirta ir pilietiška jaunoji karta. Gerbkime mūsų bendrą praeitį ir puoselėkite bendras istorines vertybes. O kartu likime ištikimi stipriai mūsų šalių partnerystei ir atsakingai kurkite vieningos Europos ateitį!

 

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 27259195

Šiandien apsilankė: 5616

Dabar naršo: 305

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media