EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Kalbos

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo renginyje

 

Brangūs Lietuvos žmonės!

 

Susirinkome į mums svarbią istorinę vietą. Sugrįžtame į šią ir kitas tautai skausmingas vietas ne tik todėl, kad esame kviečiami minėti Gedulo ir vilties dieną. Susiburiame čia, nes mus telkia bendras Tautos ir valstybės likimas, sieja bendri išgyvenimai ir atmintis.

 

Šiandien vėl skamba ir dar skambės daug žodžių apie netektis. Apie gyvybes ir likimus, kuriuos pasiglemžė juodžiausia netiesa ir melas.

 

Trėmimų ir sovietų vykdyto genocido tragedija tapo neįtikėtinu išmėginimu mūsų žmonėms. „O Kristau, Kristau, nejaugi tavo kryžius buvo toks sunkus?" - dar ir šiandien ataidi Dalios Grinkevičiūtės prisiminimuose aprašytas Lietuvos kankinių šauksmas. Tačiau tuomet daugelis jų nešė šį nepakeliamą kryžių ir įrodė savo ištikimybę Tėvynei ir Laisvei, žmogiškumui ir moralinėms vertybėms, kurioms naikinti raudonojo teroro vykdytojai buvo metę gausias karių divizijas ir išdavikų pulkus.

 

Todėl šiandien privalome kalbėti ir apie tai, ką apgynėme ir išsaugojome. Esu įsitikinęs, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kuriais gali didžiuotis atkurta valstybė, yra laisvė sakyti istorinę tiesą. Nes istorijos tiesą ir garbę gynėte Jūs - Lietuvos tremtiniai ir partizanai, laisvės kovotjai ir disidentai. Prievartos metais Jūs buvote Tautos viltis. Todėl noriu ir linkiu, kad mūsų kasdienybėje smurtą ir žiaurumą nugalėtų pagarba ir žmogiškumas, pasiryžimas įprasminti laisvės kankinių auką oriu ir kūrybingu gyvenimu.

 

Tegu ši diena stiprina mūsų viltį: galime ir turime galutinai įveikti ne tik praeities palikimą, bet ir kantriai išgyventi šių dienų sunkumus, nepasiduoti apatijai ir neveiklumui. Kviečiu visus semtis šio atkaklumo ir tvirtybės iš sovietų genocido aukų pavyzdžio: Jų išgyvenimai, patirtos kančios ir sunkumai niekaip negali būti palyginti su dabarties nepritekliais.

 

Likime ištikimi keliui, kurį pasirinkome jau beveik prieš du dešimtmečius, - laisvą, žmogišką ir teisingą, grįstą laisvės kankinių apgintomis vertybėmis. Grįstą tikėjimu, kad gyvenimo sunkumai neįveiks Laisvės troškimo. Ir šiandien tvirtai tikiu, kad tai yra Lietuvos ateities kelias, kuriuo turime eiti puoselėdami mūsų kankinių atminimą.

 

„Žuvusieji tebegyvena mano širdyje, - atsiminimuose nuo Laptevų jūros rašė Dalia Grinkevičiūtė. - Praėjo daug metų, o aš vis dar matau juos, bejėgius ir pasmerktus, jaunus ir pagyvenusius, vaikus ir jaunuolius, taip sunkiai mirusius ir taip troškusius kada nors sugrįžti į Lietuvą... Mano pareiga papasakoti apie juos. Tegu jų nedaug - keletas šimtų žmonių, bet dėl to jų kančios nebuvo mažesnės. Ir jie norėjo gyventi, ir jų negalima pamiršti tarp milijonų kitų baisaus žiaurumo aukų."

 

Lenkiuosi visiems jiems - Lietuvos laisvės gynėjams. Telydi pagarba jų atminimą, tesaugo ir tebrandina jų gintos vertybės mūsų Tautos dvasią.

 

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 27501932

Šiandien apsilankė: 3215

Dabar naršo: 208

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media