EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Kalbos

Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta metiniame UNESCO geros valios ambasadorių susitikime

Ponios ir ponai,

 

UNESCO įkūrėjai, patys buvę Antrojo pasaulinio karo liudininkai, sukūrė organizaciją, kuri yra pasaulio tautų moralinis balsas. Esu įsitikinęs, kad šiuo pasaulinės krizės laikotarpiu toks UNESCO vaidmuo pasidarė esminis.

 

Deja, šiandien matome, kad pasaulinė krizė skaudžiai kerta švietimui, mokslui, kultūrai ir komunikacijai - UNESCO kompetencijos sritims.

 

Dar daugiau - jei pažvelgtume giliau, suprastume, kad esmė slypi ne tame, kad vyriausybės priverstos mažinti švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos biudžetus dėl krizės, o greičiau krizė kilo dėl to, kad buvo sumažinti asignavimai šioms sritims.

 

Turime pripažinti, kad šis mažinimas prasidėjo dar gerokai prieš krizę. Nuo 2006 iki 2007 metų asignavimai pagrindiniam švietimui sumažėjo nuo 5,5 iki 4,3 milijardo JAV dolerių, t. y. beveik 22 procentais.

 

Dėl to pasaulis nepasieks tikslų, dėl kurių tarptautinė bendruomenė susitarė 2000 metais Dakare. Visuotinio pradinio išsilavinimo neįgis mažiausiai 30 milijonų vaikų.

 

Paskaičiuota, kad būtiniausiems švietimo poreikiams patenkinti neturtingiausioms pasaulio šalims kasmet reikėtų skirti po 11 milijardų JAV dolerių, tačiau faktiškai šioms šalims skiriama vos ketvirtadalis šios sumos.

 

Vis dar kur kas daugiau lėšų skiriame ginklams, o ne švietimui. 2008 metais pasaulyje ginklams buvo išleista per 1,2 trilijono JAV dolerių.

 

Vadinasi, globalinėms švietimo problemoms išspręsti pakaktų pasaulio trijų dienų karinio biudžeto.

 

Jūsų, gerbiamasis Generalini direktoriau, kreipimasis į dvidešimties valstybių vadovus, susitikusius Londone, ir prašymas paremti švietimą buvo labai teisingas ir išsakytas laiku, kaip ir Jūsų įspėjimas, kad, sumažinus investicijas į skurdo mažinimą, neišvengiamai kils socialinė katastrofa.

 

Neraštingumas ir žinių trūkumas stumia mus į radikalizmą, stereotipinį mąstymą, netgi terorizmą, randantį pritarimą neišsilavinusių žmonių bendruomenėje.

 

Šiandien šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos suteikia mums neprecedentinę galimybę užtikrinti švietimą visiems. Pavyzdžiui, keli šimtai laisvę mylinčių studentų iš Baltarusijos, naudodamiesi internetu, studijuoja Europos humanitariniame universitete, kuris buvo priverstas išsikelti iš Minsko į Lietuvą.

 

Ar žmonija sugebės pasinaudoti naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis, priklausys ne tik nuo informacinių technologijų, bet ir, o tai svarbiausia, nuo pačių žmonių sugebėjimo jomis naudotis.

 

Todėl išsilavinimas, ypač mokymasis visą gyvenimą, įgyja ypatingą reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje. Mokymasis - tai viena iš pagrindinių žmogaus teisių.

 

Į nepatenkintus mokymosi poreikius nebegalima žiūrėti kaip į izoliuotą reiškinį, neišeinantį už atskirų šalių ar pasaulio dalių ribų, nes besikurianti žinių visuomenė neišvengiamai taps pasauline visuomene.

 

Ponios ir ponai,

 

Mano šalyje žinių visuomenės plėtra yra vienas iš Vyriausybės prioritetų.

 

Pirma, kelyje į žinių visuomenę ypač sėkmingos pasirodė viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės tokiose srityse, kaip mokyklų kompiuterizavimas, interneto prieiga ir suaugusiųjų švietimas. Pagal vieną iš tokių projektų, pavadinimu ,,Langas į ateitį", net trims šimtams tūkstančių, tai yra apie 10 procentų Lietuvos gyventojų, buvo surengti kompiuterinio raštingumo kursai. Manau, panašūs modeliai ir iniciatyvos galėtų būti vykdomos ir besivystančiose šalyse.

 

Dar vienas sėkmingas projektas, kurį finansavo Billo ir Melindos Gates Fondas, o įgyvendino Lietuvos kultūros ministerija, - tai viešųjų bibliotekų, visų pirma miestelių ir kaimų bibliotekų, aprūpinimas kompiuteriais ir nemokama interneto prieiga. Taip į komunikacijos procesą buvo įtrauktos įvairios socialinės grupės, ypač vyresnio amžiaus žmonės, ir pagerinta jų gyvenimo kokybė.

 

Lietuvoje sparčiai didėja interneto skverbtis. Šių metų duomenimis, internetu naudojasi beveik 52 procentai Lietuvos gyventojų; tarp jaunimo šis skaičius siekia beveik 90 procentų. Lietuvos žmonės yra labai imlūs technologijoms ir vis labiau pasitiki IT priemonėmis. Mobiliojo ryšio skverbtis Lietuvoje - viena didžiausių pasaulyje, ji siekia 150 procentų.

 

Gerbiamieji,

 

UNESCO skatinamas žinių visuomenės kūrimas yra vienas ambicingiausių, tačiau ir perspektyviausių projektų.

 

Šiandien ne tik populiarėja šiuolaikinės technologijos, bet vis dažniau įvairiose žmogaus veiklos srityse taikomi technologiniai sprendimai. Tačiau kartu turime būti labai atsakingi ir atsargūs, kad, visame pasaulyje nuolat didėjant neteisėtam IT naudojimui, išsaugotume visuomenės pasitikėjimą šiuolaikinėmis technologijomis. Savo šalyje matydamas gerą praktiką ir patirtį, norėčiau pateikti kelis siūlymus, kurių įgyvendinimas padėtų plėsti žinių visuomenę pasauliniu mastu:

 

- pirma, būtina mažinti, deja, vis dar esamą skaitmeninę atskirtį tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių;


- antra, turime aktyviau kovoti už atvirą priėjimą prie informacijos ir laisvą dalijimąsi žiniomis visose pasaulio valstybėse;


- trečia, į žinių visuomenės kūrimą turime maksimaliai įtraukti privatų sektorių, ypač skatindami veiksmingą technologijų plėtrą;


- ketvirta, tam tikri technologiniai sprendimai galėtų tapti rimtais žinių visuomenės generatoriais, pavyzdžiui, nemokamų atvirojo kodo programų plėtra ar IT priemonių naudojimas nuotolinio mokymo sistemose.

 

Gerbiamasis Generalini direktoriau,
Ponios ir ponai,

 

Išsilavinimas ir žinios leido žmonijai įveikti krizes bei tęsti pramonės ir technologijų pažangą, mokė žmoniją atsakingiau žiūrėti į savo veiklą ir jos poveikį aplinkai, geriau suprasti kultūrinius skirtumus, eiti politinio dialogo ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, atsisakyti stereotipinių klišių.

 

Mokslas ir švietimas ne kartą keitė pasaulį, žmoniją ir visą aplinką. Dėl šiuolaikinių technologijų šie pokyčiai yra visuotiniai ir spartūs. Todėl sveikinu UNESCO už pasiryžimą spręsti šiuos klausimus ir pasaulinius švietimo tikslus sieti su šiuolaikinių technologijų teikiamomis galimybėmis bei jų plėtra.

 

Labai ačiū.

 

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 27499182

Šiandien apsilankė: 465

Dabar naršo: 224

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media