EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Kalbos

Lietuvos Respublikos Prezidento kalba, pasakyta ESBO parlamentinės asamblėjos atidaryme, vykusiame Lietuvos Respublikos Seime

Gerbiamieji,

 

Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti ESBO parlamentinės asamblėjos sesijoje Vilniuje. Tai didelė garbė Lietuvai, šiais metais švenčiančiai savo Vardo paminėjimo tūkstantmetį.

 

Esame Seime - „Lietuvos širdy", kurią 1991 metais ginti nuo okupacinės kariuomenės tankų suplaukė šimtatūkstantinė minia. Šį faktą primenu neatsitiktinai. Norėčiau pacituoti amerikiečių filosofo Džordžo Santajanos (George Santayana) žodžius, kad tie, kurie nepasimoko iš istorijos, yra pasmerkti ją pakartoti. Skaudi Lietuvos ir visos Europos XX amžiaus istorija yra pamoka, kurios negalime pamiršti svarstydami XXI amžiaus saugumo iššūkius.

 

Šaltojo karo sąlygomis, esant didžiulei dviejų pasaulių konfrontacijai, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija vaidino unikalų vaidmenį: palaikė nuolatinį politinį dialogą tarp Rytų ir Vakarų, principingai kėlė žmogaus teisų klausimą ir taip prisidėjo prie tam tikros pažangos Sovietų Sąjungoje. Vėliau Konferencija tapo ir radikalios Europos transformacijos katalizatoriumi.

 

Totalitarinio režimo pamatus išjudino ir Helsinkio grupės, susikūrusios Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Lietuvoje bei kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Šios grupės išreiškė tautų, išgyvenančių priespaudą, pasirinkimą gyventi demokratinėje visuomenėje ir žadino viltis, kad vieną dieną tai taps realybe.

 

Šiandien tarp mūsų yra ir garbingų Lietuvos Helsinkio grupės atstovų. Mes esame Jums dėkingi už Jūsų nenuilstamą kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Jūs skleidėte pilietinės visuomenės, pagrindinių laisvių ir teisių, kritiško mąstymo idėjas, nepaisydami totalitarinio režimo spaudimo Jums ir Jūsų šeimoms.

 

Nepamiršime ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos indėlio skatinant išvesti okupacines kariuomenes iš daugelio postkomunistinių valstybių, taip pat ir iš Baltijos šalių. Jūsų Asamblėjos deklaracijos Budapešte 1992 m., Helsinkyje 1993, Vienoje 1994-aisiais yra geriausias efektyvios parlamentinės diplomatijos pavyzdys.

 

Ponios ir ponai,

 

Žvelgdamas į pastaruosius dešimtį metų, prabėgusius man būnant Lietuvos Prezidentu, klausiu „Ar per tuos metus mes tapome saugesni?"

 

Saugumas yra neatsiejamai susijęs su demokratija, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimu, įstatymų viršenybe, rinkos ekonomika ir socialiniu teisingumu. Kiek toli pažengėme, įtvirtindami šiuos principus?

 

Pastaruosius 10 metų Vidurio ir Rytų Europos valstybės toliau ėjo pasirinktuoju keliu, įsiliedamos į Europos šalių šeimą ir transatlantinę bendruomenę, įtvirtindamos rinkos ekonomiką. Tai padidino šių šalių ekonominį, socialinį, fizinį saugumą, šiuos teigiamus pokyčius pajuto ir Lietuvos piliečiai.

 

Tapome saugesni ir suvokę gerų kaimyninių santykių bei regioninio bendradarbiavimo svarbą. Baltijos valstybės tai pajuto sukūrusios platų partnerystės tinklą, jungiantį regionines valdžios institucijas, verslą ir nevyriausybines organizacijas. Didžiuojuosi, kad ir vadinamasis Vilniaus procesas iš esmės prisidėjo prie saugumo konsolidavimo Vidurio ir Rytų Europoje.

 

Per šį dešimtmetį įvyko svarbių pokyčių ir Juodosios jūros regiono valstybėse, šių šalių žmonėms garsiai pareiškus savo valią gyvenime įtvirtinti demokratijos, laisvos rinkos ir teisinės valstybės vertybes. Lietuva nuosekliai rėmė šių valstybių siekius įveikti istorines bei geopolitines takoskyras ir būrė palaikančią draugų komandą Europoje ir už Atlanto.

 

Nors per 10 metų nemažai padaryta siekiant suvienyti ESBO erdvę, tačiau pastarųjų metų įvykiai Pietų Kaukaze tik pabrėžė egzistuojančias skiriamąsias praeities linijas.

 

Mes negalime užsimerkti ir ignoruoti to fakto, kad šiandien grubiai yra pažeistas Gruzijos teritorinis vientisumas, o ji pati palikta be Jungtinių Tautų ir ESBO misijų. Kodėl čia ignoruojami tarptautiniai įsipareigojimai? Kodėl neišnaudojami tarptautiniai instrumentai? Tai ne retoriniai klausimai. Mes privalome į juos atsakyti, ir kuo greičiau.

 

Mes negalime grįžti į pasaulį, padalytą įtakos sferomis. Negalime priimti „naujų realybių", primestų jėga. Negalime palikti likimo valiai tūkstančių žmonių, atsidūrusių konfliktų zonose Pietų Kaukaze, Moldovoje ar Pietryčių Europoje.

 

Mūsų bendra atsakomybė - kurti pasitikėjimą, spręsti nesutarimus ir užtikrinti valstybių saugumą, teritorinį vientisumą bei suverenumą.

Kova su terorizmo grėsmėmis, energetinio saugumo, infrastruktūros, aplinkosaugos problemų sprendimas, judėjimo laisvės užtikrinimas - tai nebaigti darbai, kuriuos „paveldėjome" iš XX amžiaus. ESBO daug nuveikė atsakydama į šiuos iššūkius, nuosekliai sekdama visaapimančio saugumo koncepcija.

 

Dar viena kertinė ESBO idėja - saugumas yra nedalomas. Kol Europoje yra valstybių, kuriose ribojama žodžio, minties ar pasirinkimo laisvė, tol mes nesame visiškai laisvi ir saugūs. Ir negalime apsiriboti vien tik Europa. Turime skatinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp Centrinės Azijos valstybių, didinti saugumą ir stabilumą regione. Taip pat turime remti šių valstybių bei jų visuomenių pastangas kurti modernias, socialine gerove ir pagarba individo teisėms bei laisvėms pagrįstas valstybes. Ir Afganistano žmonės tikisi, kad nenuleisime rankų padėdami jiems kurti saugią ir taikią šalį.


Gerbiamieji,

 

Mus, 56 valstybes, vienija bendra vizija - „Vientisa, laisva ir taiki Europa" („Europe whole, free and at peace"), kurios nedalija dirbtinės sienos. Ši įkvepianti ir unikali idėja artima ir man asmeniškai. Kad ji taptų realybe, turime ir toliau išnaudoti esamus laimėjimus ir saugumo struktūras. Taip pat turime įveikti nepasitikėjimą ir suvokti, kad visi esame bendro tikslo siekiantys partneriai, o ne konkurentai, siekiantys daryti įtaką. Vienybė, pasitikėjimas, valia veikti ir sąmoningas pasirinkimas vadovautis vertybėmis bei tarptautiniais įsipareigojimais - tai mūsų kelrodžiai kelyje į saugesnį pasaulį.

 

Tikiu, kad šie kelrodžiai padės ir Lietuvai jai pirmininkaujant ESBO 2011 metais. Mes aktyviai tęsime pradėtus darbus skatindami ESBO įsipareigojimų vykdymą, regioninį bendradarbiavimą ir kovodami su naujosiomis grėsmėmis saugumui bei stabilumui.

 

Ponios ir ponai,

 

ESBO Parlamentinė asamblėja savo diplomatinėmis pastangomis, laisvu žodžiu ir konsensuso dvasia prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų kurti saugesnį pasaulį. Dėkoju už Jūsų darbą ir linkiu sėkmės Jūsų ateities darbuose bei šioje sesijoje.

 

Lietuvos poetas, vienas iš Helsinkio grupės Lietuvoje įkūrėjų Tomas Venclova apie Vilnių yra pasakęs, kad „Jis buvo ir visada bus dialogo miestas". Tikiuosi, kad ši dialogo dvasia padės Jums laukiančiose sudėtingose diskusijose.

Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 27258882

Šiandien apsilankė: 5303

Dabar naršo: 265

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media