EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 2664154, faks. 2664145
 

Paieška

Ieškoti

Apdovanojimų nešiojimo tvarka

Apdovanojimų nešiojimo tvarka
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Prezidento
2003 m. sausio 16 d. dekretu Nr. 2026
Andrius Meškauskas
Prezidento kanceliarijos vadovas,
Lietuvos valstybės ordinų kancleris

 

Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų bei jų pakaitų nešiojimo taisyklės

 

I. Pagrindiniai principai


1. Valstybės apdovanojimų nešiojimo (segėjimo) tvarką nustato 2002 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymas Nr. IX-957 (Valstybės žinios, 2002 m. liepos 3 d., Nr. 68, publikacijos Nr. 2762).
2. Valstybės apdovanojimų įstatymo 19 straipsnio 1 dalis reglamentuoja: „Apdovanojimų ženklai nešiojami tokia eilės tvarka:

1. Lietuvos valstybės ordinai, medaliai ir kiti pasižymėjimo ženklai arba jų pakaitai;
2. užsienio valstybių ordinai, medaliai ir kiti apdovanojimų ženklai arba jų pakaitai;

3. Lietuvos valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų apdovanojimų ženklai."

3. Valstybės apdovanojimų įstatymo 19 straipsnio 2 dalis reglamentuoja Lietuvos valstybės ordinų, medalių ir kitų apdovanojimų ženklų, tarp jų ir tų, kurie buvo įteikti iki Valstybės apdovanojimų įstatymo įsigaliojimo, nešiojimo eilės tvarką:

1. Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine;

2. Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius;
3. Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius;
4. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Didysis kryžius;
5. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Didysis kryžius;
6. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius;
7. Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius;
8. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius;
9. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didysis kryžius;
10. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius;
11. Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžius;
12. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius;
13. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžius;
14. Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius;
15. Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius;
16. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius;
17. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Karininko kryžius;
18. Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius;
19. Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžius;
20. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius;
21. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžius;
22. 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžius;
23. 2-ojo laipsnio Vyčio Kryžius;
24. 3-ojo laipsnio Vyčio Kryžius;
25. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius;
26. Vyčio Kryžiaus ordino medalis;
27. Vytauto Didžiojo ordino medalis;
28. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis;
29. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medalis;
30. Vytauto Didžiojo ordino 1-ojo laipsnio medalis;
31. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalis;
32. Vytauto Didžiojo ordino 2-ojo laipsnio medalis;
33. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medalis;
34. Vytauto Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medalis;
35. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medalis;
36. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;
37. Lietuvos nepriklausomybės medalis;
38. Sausio 13-osios atminimo medalis;
39. Šaulių žvaigždė;
40. Šaulių žvaigždės medalis;
41. Dariaus ir Girėno medalis.

4. Valstybės apdovanojimų įstatymo 20 straipsnis reglamentuoja, kadvietoj valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų galima segėti vieną iš šių apdovanojimų ženklų pakaitų: juostelę, miniatiūrą, rozetę. Juostelės segamos tik prie uniformos, miniatiūros - tik prie vakarinių drabužių, rozetės - prie civilių drabužių.
5. Valstybės apdovanojimų įstatymo 21 straipsnis reglamentuoja apdovanojimų ženklų nešiojimo (segėjimo) apribojimus: „Valstybės ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų bei jų pakaitų nešioti (segėti) neleidžiama:

1. asmeniui, nuteistam laisvės atėmimo bausme;
2. asmeniui, kuriam paskirta kardomoji priemonė - kardomasis kalinimas (suėmimas)."

6. Visais klausimais, susijusiais su valstybės apdovanojimų ženklų ir jų pakaitų nešiojimu (segėjimu), piliečius konsultuoja Lietuvos valstybės ordinų kancleris.

 

II. Lietuvos valstybės apdovanojimų nešiojimo (segėjimo) pagrindinės nuostatos

 

7. Valstybės apdovanojimai paprastai nešiojami (segimi) Lietuvos valstybės švenčių ir atmintinomis dienomis. Apdovanojimų ženklus leidžiama nešioti (segėti) ir kitomis visuomenės gyvenimo progomis. Išimtis - Vyčio Kryžiaus ordinas, kurį tradiciškai galima nešioti (segėti) visada. Valstybės ordino kavalierius ar medaliu apdovanotas asmuo privalo gerbti valstybės apdovanojimą ir savo elgesiu nežeminti valstybės nuopelnų žymens autoriteto.
8. Priklausomai nuo progos bei drabužių, galima nešioti (segėti) arba pačius apdovanojimus, arba jų pakaitus - juosteles, miniatiūras, rozetes. Valstybės apdovanojimų pakaitai įsigyjami pačių apdovanotųjų iniciatyva ir lėšomis. Tam tikrais atvejais kai kurie apdovanojimų pakaitai gali būti įteikiami apdovanojamiems asmenims kartu su ordinais ir medaliais.
9. Atskirų laipsnių ordinų žymenys nešiojami (segimi) taip:

1. ordinas su aukso grandine - grandinė nešiojama ant kaklo (ant pečių), kad prie jos pritvirtintas ordino kryžius būtų krūtinės centre, o ordino žvaigždė segama kairėje krūtinės pusėje (piešiniai 1-1 ir 1-2);
2. ordino Didysis kryžius - 100 mm arba 65 mm pločio ordino juosta nešiojama perrišta per dešinįjį petį taip, kad prie jos pritvirtintas ordino kryžius kabotų ties kairiuoju šonu, o ordino žvaigždė segama kairėje krūtinės pusėje (piešiniai 2-1, 2-2 ir 2-3);
3. ordino Komandoro didysis kryžius - ordino kryžius nešiojamas ant 40 mm pločio kaklo kaspino, kuris rišamas ant kaklo. Vyrai šio laipsnio kryžių nešioja taip: ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o pats kryžius kabo tiesiai po kaklaraiščio mazgu. Moterys ordino kryžių nešioja ant to paties pločio kaspino kokardos, prisegtos kairėje krūtinės pusėje (tam tikrais atvejais moterys šio laipsnio kryžių gali nešioti ir ant kaklo). Ordino žvaigždė segama kairėje krūtinės pusėje (piešiniai 3-1, 3-2, 3-3 ir 3-4);
4. ordino Komandoro kryžius nešiojamas ant 40 mm pločio kaklo kaspino. Vyrai šio laipsnio kryžių nešioja taip: ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o pats kryžius kabo tiesiai po kaklaraiščio mazgu. Moterys ordino kryžių nešioja ant to paties pločio kaspino kokardos, prisegtos kairėje krūtinės pusėje (tam tikrais atvejais moterys šio laipsnio kryžių gali nešioti ir ant kaklo) (piešiniai 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ir 4-6);
5. ordino Karininko kryžius segamas ant 32 mm kaspinėlio kairėje krūtinės pusėje. Kaspinėlio centre yra ordino juostos spalvų rozetė (piešiniai 5-1, 5-2, 5-3 ir 5-4);
6. ordino Riterio kryžius segamas ant 32 mm pločio kaspinėlio kairėje krūtinės pusėje (piešiniai 6-1 ir 6-2).

10. Asmuo, apdovanotas keliais to paties ordino laipsniais, nešioja (segi) tik aukštesniojo laipsnio apdovanojimą. Išimtis - Vyčio Kryžiaus ordinas, kurio nešiojami (segimi) visi laipsniai, kokiais tik asmuo apdovanotas.
11. Asmuo, apdovanotas Lietuvos valstybės apdovanojimais, juos nešioja (segi) pagal ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų svarbumo eilę, kurią reglamentuoja Valstybės apdovanojimų įstatymo 7 straipsnis. Išimtis - Vyčio Kryžiaus ordinas, kuris nepriklausomai nuo laipsnio kabinamas ar segamas prieš visus kitus apdovanojimus (piešiniai 7-1 ir 7-2).
12. To paties laipsnio skirtingi apdovanojimai nešiojami (segimi) pagal apdovanojimų svarbumo eilę. Toje pačioje eilėje garbingesnė pozicija yra arčiau krūtinės centro (piešinys 8-1).
13. Ordinas su aukso grandine nešiojamas tik išskirtinėmis ir ypatingomis progomis, laikantis šių taisyklių:

1. grandinė visada nešiojama kartu su ordino žvaigžde, tačiau be ordino juostos (perpetinio kaspino) (piešinys 9-1);
2. žvaigždė segama aukščiau nei tuo pačiu metu segimos kitų ordinų žvaigždės;
3. kartu su ordino grandine gali būti nešiojama bet kurio kito ordino Didžiojo kryžiaus juosta (perpetinis kaspinas), tik tuomet ordino Didžiojo kryžiaus žvaigždė segama po ordino su grandine žvaigždės (piešinys 9-2);
4. iškilmėse, kai rekomenduojama nešioti (segėti) apdovanojimus, tačiau nebūtina nešioti ordino grandinės, apdovanotasis gali nešioti ordino su grandine juostą (su prisegtu ordino kryžiumi) ir žvaigždę, prisegtą aukščiau kitų žvaigždžių (piešinys 9-3).

14. Jeigu kelių ordinų žvaigždės segimos vienu metu, laikomasi tokių taisyklių:

1. dvi žvaigždės segamos viena virš kitos, laikantis ordinų svarbumo eilės (piešinys 10-1);
2. segint tris žvaigždes, viena žvaigždė, t.y. pagal svarbumo eilę aukščiausio ordino žvaigždė, segama aukščiau, o kitos dvi segamos žemiau pirmosios viena šalia kitos (piešinys 10-2);
3. segint keturias žvaigždes, ketvirtoji žvaigždė, t.y. pagal svarbumo eilę žemiausio ordino žvaigždė, segama po dviem viena prie kitos susegtų žvaigždžių (piešinys 10-3);
4. vienu metu negalima segėti daugiau kaip keturių žvaigždžių.

15. Nešiojant ordino Didįjį kryžių laikomasi tokių taisyklių:

1. Didysis kryžius visada nešiojamas kartu su ordino žvaigžde. Ordino juosta (perpetinis kaspinas) rišama po fraku ant liemenės;
2. prie uniformos švarko Didžiojo kryžiaus juosta nešiojama perrišta per dešinįjį petį taip, kad prie jos pritvirtintas ordino kryžius kabotų ant kairiojo šono, juosta (perpetinis kaspinas) pakišamas po antpečiu ir diržu, jeigu jis nešiojamas;
3. kelių ordinų Didžiojo kryžiaus savininkas gali nešioti tik vieno ordino juostą (perpetinį kaspiną), o to ordino žvaigždę segėti aukščiau už kitas tuo metu segimas žvaigždes.

16. Nešiojant ordino Komandoro didįjį (ar Komandoro) kryžių laikomasi tokių taisyklių:

1. Komandoro didysis kryžius visada nešiojamas kartu su ordino žvaigžde;
2. nešiojant apdovanojimą prie smokingo, ordino kryžius kabinamas kuo aukščiau po peteliške;
3. dėvint uniformą ar išeiginį kostiumą bei marškinius su atverčiama apykakle ir kaklaraištį, ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o ordino kryžius turi kaboti iš karto po kaklaraiščio mazgu;
4. Komandoro didžiojo (ar Komandoro) kryžių savininkai ant kaklo nešioja tik vieną (aukštesnį) to laipsnio ordiną, tačiau žvaigždžių gali segėti ir daugiau. Vienintelė išimtis, kai Komandoro kryžius gali būti nešiojamas aukščiau nei Komandoro didysis kryžius, taikoma Vyčio Kryžiaus ordinui.

17. Ordinų Karininko ir Riterio kryžiai segami pagal apdovanojimų svarbumo eilę taip, kad jų kaspinėlių viršus (t.y. viršutinė linija) būtų 1 cm žemiau švarko atlapo kilpelės. Keli ant krūtinės segimi Karininko (ar Riterio) kryžiai gali būti sutvirtinti į vieną blokelį (piešiniai 11-1 ir 11-2).
18. Medalių bei kitų pasižymėjimo ženklų nešiojimui (segėjimui) taikoma ordinų Karininko ir Riterio kryžių segėjimo tvarka.
19. Apdovanojimų miniatiūros gali būti sutvirtinamos į vieną blokelį arba suvertos ant grandinėlės ir segamos ant švarko ar smokingo kairiojo atlapo (piešiniai 12-1 ir 12-2).
20. Ordinų rozetės segamos į kairiojo atlapo kilpelę. Nešiojama tik viena pagal apdovanojimų svarbumo eilę aukščiausio ordino rozetė (piešiniai 13-1, 13-2, 13-3 ir 13-4).
21. Ordino ar medalio juostelė nešiojama prie uniformos. Juostelės segamos kairėje krūtinės pusėje tokia tvarka:

1. iki 4 juostelių - į vieną eilę;
2. 5 juostelės segamos į dvi eiles: 2 - viršutinėje, 3 - apatinėje;
3. 6 juostelės segamos į dvi eiles: 2 - viršutinėje, 4 - apatinėje;
4. 7 juostelės segamos į dvi eiles: 3 - viršutinėje, 4 - apatinėje;
5. 8 juostelės segamos į dvi eiles: 4 - viršutinėje, 4 - apatinėje;
6. 9 juostelės segamos į tris eiles: 1 - viršutinėje, po 4 - dviejose apatinėse;
7. 10 juostelių segama į tris eiles: 2 - viršutinėje, po 4 - dviejose apatinėse.

Juostelių eilės segamos virš uniformos švarko viršutinės kairiosios kišenės. Juostelės turi būti tvirtinamos iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, laikantis apdovanojimų svarbumo eilės ir šiose taisyklėse nustatyto apdovanojimų nešiojimo eiliškumo (piešinys 14-1).

 

III. Užsienio valstybių apdovanojimų nešiojimas

 

22. Užsienio valstybių ordinus, medalius ar kitus pasižymėjimo ženklus gali nešioti (segėti) tik asmenys, kuriems tų šalių atitinkamos institucijos tokius apdovanojimus yra suteikę. Lietuvos piliečiams nėra būtina gauti mūsų valstybės institucijų sutikimo dėl tokių apdovanojimų priėmimo ir nešiojimo (segėjimo), tačiau pageidautina, kad apdovanotieji užsienio žymenimis apie šiuos faktus informuotų Lietuvos valstybės ordinų kanclerį.
23. Užsienio valstybių apdovanojimai turi būti nešiojami (segami) laikantis šių "Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų bei jų pakaitų nešiojimo taisyklių" ir atitinkamos užsienio valstybės apdovanojimo statuto (įstatų ar nuostatų), jeigu jie šioms taisyklėms neprieštarauja.
24. Lietuvos Respublikos piliečiams nešiojant Lietuvos valstybės apdovanojimus drauge su užsienio valstybių apdovanojimų ženklais laikomasi tokių nuostatų:

1. Lietuvos valstybės apdovanojimai nešiojami (segami) aukštesnėje ir pagarbesnėje vietoje nei užsienio žymenys, nepaisant jų laipsnių;
2. užsienio valstybių apdovanojimai nešiojami (segami) pagal jų laipsnius: esant vienodiems laipsniams, ženklai segami pagal apdovanojusiųjų valstybių abėcėlės tvarką prancūzų kalba. Remiantis tų valstybių apdovanojimų statutais (įstatais ar nuostatais), išimtis gali būti taikoma kovos ar karo kryžiams, kurie nešiojami (segami) prieš kitus užsienio valstybių ordinus ar medalius.

25. Specialiai pagerbiant vieną kurią užsienio valstybę šios šalies apdovanojimai ar jų pakaitai nešiojami (segimi) prieš kitų valstybių apdovanojimus. Tokiais atvejais gali būti tos šalies vadovo oficialus vizitas arba apdovanotasis vyksta su vizitu į tą valstybę, arba tuomet, kai dalyvauja oficialiame tos šalies rengiamame priėmime.

 

IV. Rekomendacijos, kaip nešioti (segėti) apdovanojimų ženklus ir jų pakaitus prie tam tikrų drabužių

 

26. Valstybės apdovanojimai paprastai nešiojami (segimi) prie išeiginių drabužių. Be svarbiausių valstybės švenčių - Vasario 16-osios, Liepos 6-osios - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos, be oficialių priėmimų pas valstybės vadovus, valstybės apdovanojimai gali būti nešiojami (segimi) per oficialias ceremonijas, gyvenviečių ar karinių dalinių šventes. Tokiu atveju kvietime į renginius rekomenduojama nurodyti, kad gali būti nešiojami (segimi) ir valstybės apdovanojimų ženklai.
27. Prie tautinių drabužių nešiojami (segami) arba apdovanojimų ženklai, arba jų miniatiūros (piešiniai 15-1 ir 15-2).
28. Apdovanojimų nešiojimas prie vyriškų išeiginių drabužių:

1. ordino Karininko ir Riterio kryžiai prie surduto ar klubinio kostiumo švarko segami kairėje pusėje. Turint apdovanojimų daugiau, tvirtinamas visas jų blokelis (piešinys 16-1);
2. turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, ant kaklo kabinamas tik vienas pagal svarbumo eilę aukščiausias ordinas. Ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o ordino kryžius turi kaboti iš karto po kaklaraiščio mazgu (piešinys 16-2);
3. ordinų žvaigždės su išeiginiais drabužiais nesegimos.

29. Apdovanojimų nešiojimas prie moteriškų išeiginių drabužių:

1. dalyvaudamos dieną vykstančiuose renginiuose, kur vyrai dėvi išeiginius drabužius, ordino Karininko (ar Riterio) kryžius moterys segi prie suknelės ar kostiumėlio kairėje pusėje, o turint jų daugiau - susegtus į vieną blokelį (piešiniai 17-1 ir 17-2);
2. turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, ant kaklo kabinamas tik vienas pagal svarbumo eilę aukščiausias ordinas. Moterys gali nešioti šių laipsnių kryžių arba ant kaklo, arba ant kokardos, segamos ant krūtinės kairėje pusėje. Norint segėti daugiau apdovanojimų, ordinas su kokarda segamas aukščiau Karininko (ar Riterio) kryžiaus arba šių ordinų blokelio (piešinys 17-3).

30. Apdovanojimų nešiojimas prie vyriško frako, moteriško bleizerio ir vakarinės uniformos:

1. ordino Karininko ir Riterio kryžiai bei medaliai segami prie švarko kairėje pusėje. Turint apdovanojimų daugiau segamas jų blokelis. Prie švarko gali būti segamas ir miniatiūrų blokelis arba ant grandinėlės suvertos miniatiūros (piešinys 18-1);
2. turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, ant kaklo kabinamas tik vienas pagal svarbumo eilę aukščiausias ordinas. Ordino kaspinas rišamas po marškinių apykakle, o ordino kryžius turi kaboti iš karto po kaklaraiščio mazgu (piešinys 18-2);
3. ordinų žvaigždės prie švarko segamos ne daugiau kaip keturios (piešiniai 18-3 ir 18-4).

31. Apdovanojimų nešiojimas prie popietinės suknelės ar kostiumėlio:

1. ordino Karininko ir Riterio kryžiai bei medaliai segami prie popietinės suknelės ar kostiumėlio kairėje pusėje. Turint apdovanojimų daugiau segamas jų blokelis. Prie popietinės suknelės ar kostiumėlio gali būti segamas ir miniatiūrų blokelis arba ant grandinėlės suvertos miniatiūros (piešinys 19-1);
2. turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, ant kaklo kabinamas tik vienas pagal svarbumo eilę aukščiausias ordinas. Moterys gali nešioti šio laipsnio kryžių arba ant kaklo, arba ant kokardos, segamos ant krūtinės kairėje pusėje. Norint segėti daugiau apdovanojimų, ordinas su kokarda segamas aukščiau Karininko kryžiaus (ar Riterio) kryžiaus arba šių ordinų blokelio (piešinys 19-2).
3. prie tokios suknelės ar kostiumėlio segama tik viena ordino žvaigždė. Ji segama ant krūtinės kairėje pusėje žemiau kitų apdovanojimų ženklų.

32. Apdovanojimų nešiojimas prie smokingo:

1. apdovanojimų miniatiūra segama ant smokingo kairiojo atlapo. Turint apdovanojimų daugiau, jų miniatiūros, sutvirtintos į vieną blokelį arba suvertos ant grandinėlės, segamos ant smokingo kairiojo atlapo (piešinys 20-1);
2. turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, ant kaklo kabinamas tik vienas pagal svarbumo eilę aukščiausias ordinas. Ordino kryžius kabinamas ant miniatiūros kaspinėlio, kuris rišamas po marškinių apykakle. Ordino kryžius turi kaboti 2,5 cm žemiau peteliškės. Šio kryžiaus miniatiūra turi būti ir miniatiūrų blokelyje;
3. prie smokingo kairės pusės segama tik viena ordino žvaigždė (piešinys 20-2).

33. Apdovanojimų nešiojimas prie ilgos arba trumpos vakarinės suknelės:

1. prie tokios suknelės ant krūtinės kairėje pusėje segamos tik į blokelį sutvirtintos arba ant grandinėlės suvertos apdovanojimų (Karininko ir Riterio kryžių bei medalių) miniatiūros. Taip pat segama ir vieno apdovanojimo miniatiūra. Ji gali būti kabinama ant miniatiūros kaspinėlio kokardėlės (piešinys 21-1);
2. prie vakarinės suknelės gali būti nešiojamas ordino Komandoro didysis (ar Komandoro) kryžius. Jis tvirtinamas ant ordino kaspino kokardos, segamos ant krūtinės kairėje pusėje virš kitų apdovanojimų miniatiūrų blokelio. Komandoro didysis (ar Komandoro) kryžius gali būti nešiojamas ant kaklo (ant miniatiūros kaspinėlio). Šio apdovanojimo miniatiūra turi būti ir miniatiūrų blokelyje, segamame prie tokios suknelės ant krūtinės kairėje pusėje (piešinys 21-2);
3. prie suknelės ant krūtinės kairėje pusėje segama tik viena ordino žvaigždė (piešinys 21-3);
4. apdovanojimai prie vakarinių drabužių nešiojami, jeigu gaunamas kvietimas, kuriame nurodyta „Black tie, long dress - Decorations" arba „Black tie, short dress - Decorations".

34. Apdovanojimų nešiojimas prie uniformos.
Uniformas turinčių institucijų pareigūnai ir pareigūnės, nešiodami (segėdami) valstybės apdovanojimus, privalo laikytis tokių taisyklių:

1. prie uniformos švarko su atvira apykakle:
- ordino Karininko ir Riterio kryžiai bei medaliai arba jų blokelis segami virš kairiosios viršutinės kišenės (piešinys 22-1);

- turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, galima nešioti ne daugiau kaip du Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius. Aukščiausio pagal svarbumo eilę ordino kryžius nešiojamas ant kaspino, tvirtinamo po apykakle. Ordino kryžius turi kaboti iš karto po kaklaraiščio mazgu. Antrasis kryžius kabinamas ant kaspino, perverto pro aukščiausiai esančią uniformos švarko sagos kilpą (piešinys 22-2);

- prie uniformos švarko kairėje pusėje gali būti segimos ne daugiau kaip keturios ordinų žvaigždės;

- prie uniformos švarko nenešiojant apdovanojimų ženklų, nuolat segimi jų pakaitai - juostelės. Jeigu apdovanojimų juostelių turima daugiau, jos tvirtinamos į vieną blokelį. Kai juostelės į vieną eilę netelpa, jos segamos keliomis eilėmis pagal šių taisyklių 21 punkte reglamentuotą tvarką. Pagal svarbumo eilę aukščiausio apdovanojimo juostelė tvirtinama arčiausiai krūtinės centro (piešinys 22-3).

2. prie uniformos švarko su aukšta apykakle:
- ordino Karininko ir Riterio kryžiai bei medaliai arba jų blokelis segami virš kairiosios viršutinės kišenės;

- turint kelis ordinų Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius, galima nešioti ne daugiau kaip tris Komandoro didžiuosius (ar Komandoro) kryžius. Pagal svarbumo eilę aukščiausio ordino kryžius nešiojamas ant kaspino, tvirtinamo po apykakle, kurio matosi ne daugiau kaip 2,5 cm. Antrasis ir trečiasis kryžiai nešiojami ant kaspinų, pervertų pro antrą ir trečią nuo viršaus sagų kilpas (piešiniai 23-1 ir 23-2);

- prie uniformos švarko kairėje pusėje gali būti segimos ne daugiau kaip keturios ordinų žvaigždės (piešinys 23-3).

3. vakarinės uniformos prilyginamos vyrų dėvimiems frakams ir moterų dėvimiems bleizeriams.

35. Apdovanojimų nešiojimas prie palto.
Prie civilio palto lauko sąlygomis galima segėti į vieną blokelį sutvirtintus apdovanojimus (Karininko kryžius ir Riterio kryžius bei medalius). Prie palto ordinų žvaigždės nesegamos (piešiniai 24-1 ir 24-2).

 

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje
Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 31869463

Šiandien apsilankė: 496

Dabar naršo: 109

@ 2008 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Prašome pranešti apie netikslumus. Sprendimas: Fresh media